maanantai 2. helmikuuta 2015

Gravitaatioaalto-teoria


Painovoima
Painovoiman aiheuttaa gravitaatioaallot, joita syntyy kahden saman esim. alkuaine-atomin pyöriessä toistensa ympäri. Tämä synnyttää gravitaatioaaltoja, jotka saavat vetämään samaa ainetta puoleensa (koska tämä liikkuu kyseisellä gravitaatioaallon aallonpituudella). Kaikilla alkuaineilla on siis oma painovoimansa. Gravitaatioaallon värähdyslaajuuden (amplitudin) määrää se, miten paljon kyseistä ainetta on pyörimässä toistensa ympäri. Mitä suurempi aineen atomi on, sitä suurempi aallonpituus. Tämän seurauksena esim. maapallon kohdalla, jonka ydin koostuu paljolti raudasta, vetää vahvasti puoleensa rauta-atomeja. Toisaalta esim. kaasuja, kuten vetyä, on(?) maapallon sisällä vähän, joten niihin ei ole vahvaa gravitaationaalista vetoa maan puolelta, mutta muilla planeetoilla ja auringolla taas on.
Tämä ilmiö on havaittavissa esim. vuorovesi-ilmiössä, jossa kuu (43% happea), vetää puoleensa vettä, mutta myöskin aurinko (73,46% vetyä), vetää vettä puoleensa.

Tässä Newton erehtyi teoriani mukaan: 
Tyhjiössä kiinteä kappale ei liiku (olettaen että painovoima-aallot eivät ole niin vahvoja, että repivät kappaleen palasiksi), vaan kaikki muu liikkuu sinun ympärillä, sen mukaan miten kovasti mitäkin alkuainetta planeetat ja tähdet vetävät puoleensa. Se vaikuttaa entropialta, koska vetäviä voimia universumissa on niin paljon, että materiaali vaikuttaa kun sitä vedettäisiin joka suuntaan. Mitä siinä tapahtuukin.

https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
Tämä on havaittavissa tällä videolla, jossa vaikuttaa, kuin höyhen ja keilapallo tippuvat yhtä aikaa maahan. Todellisuudessa höyhen ja keilapallo pysyvät tyhjiössä paikallaan, ja maapallo on se mikä liikkuu (pyörimisnopeutensa mukaan). Siitä tuleekin Newtonin 9,81  m/s2, jota ollaan ymmärretty painovoimana, sen voimakkuutena. Tämä ei teoriani mukaan pidä paikkaansa. Jos painovoima ei paikallaan olevaan hiukkaseen vaikuta, niin sitten se on paikallaan (ajatellaan vaikka tyhjiötä). Muu universumi jatkaa liikkumista, mutta tämä hiukkanen ei liiku, ennenkuin tulee juurikin painovoima-aaltoja aiheuttava sama alkuaine, joka saa hiukkasen liikkeelle. 
Eli esim. asteroidi on paikallaan avaruudessa (ellei pyöri ja näin tee omaa painovoimaa). Kun esim. maapallon liikerata törmää asteroidin kanssa, tapahtuu jomminkummin: Jos ei ole samaa alkuainetta maassa, kuin asteroidissa, se törmää siihen (siis maa törmää asteroidiin). Jos on samaa alkuainetta, niin riippuen maan vetovoimasta asteroidia kohtaan, asteroidi voi jäädä kiertämään planeetan kehää (etäisyys riippuu miten paljon maa vetää asteroidin alkuaineita puoleensa). Tämä selittää myös esim. saturnuksen renkaan.

Tämän virheen vuoksi olemme ”luoneet” kaikki nämä voimat, kuten kitka, paine, lämpötila jne., vaikka olisimme tarvinneet näiden ilmiöiden selittämiseen vain painovoiman.

Myös ajatellessa atomeja, tämä voisi selittää miksi elektronit kiertävät protonia ja neutronia tietyllä orbitaalilla, sillä protonin ja neutronin pyörintä toistensa ympäri saa aikaan gravitaatioaallon, johon elektronit jäävät, ja värähdyslaajuus kertoo kuinka lujasti se pitää niitä radallaan. Tämän vuoksi elektronit ovat niin aktiivisia, koska niiden ”sinkoaminen” tältä radalta vaatii suhteellisen pienen voiman.

Kemiassa meille on opetettu, että elektronit tekevät liitoksia atomien välille (molekyylejä). Teoriani selittää, mistä tämä johtuu, Elektronit kiertävät orbitaalilla, ja reagoivat toisten atomien gravitaatioaaltoihin.
Sanomme kemiassa lämmön olevan liikettä. Teoriani selittää mistä tämä liike on peräisin. Jos ajatellaan vaikka molekyyliä kuten vesi, niin vesiatomi pysyy yhdessä (vety ja happi), jos gravitaatio ei vedä niitä irti toisistaan. Jos gravitaatio on riittävän vahva, molekyyli hajoaa (höyrystyminen). Jos liikettä ei ole, vesi ottaa kiinteän muodon (jäätyy). Jos tasapaino on sopiva, vesi pysyy vetenä.


Esimerkkejä
Tässä on esimerkkejä, miten teoriani täsmää nykytietämyksen kanssa (toki teorian on käytävä yksiin kaiken muunkin kanssa oikeassa ollakseen!). Nämä menevät hypoteesien puolelle, sillä en ole perehtynyt ilmiöihin/teorioihin tarpeeksi (alojen tiedemiehet varmaan ymmärtävät asiat paremmin, kun tarkastelevat asiaa teoriani pohjalta), otin nämä vain esimerkiksi, koska nykytieteellä on ollut näiden asioiden kanssa ongelmia:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tämä gravitaatioaalto-teoria on(?) kokeellisesti todistettavissa, esim. alla olevan linkin kokeessa, jossa hyrrän pyörintä luo jopa miljardikertaisin painovoiman verrattu maan painovoimaan. kyseisellä materiaalilla tietysti (tässä tapauksessa kalsiumkarbonaattiatomeilla).
Eli toisin sanoen, mitä käsitämme ”keinotekoisena” gravitaationa, on samaa gravitaatiota, mitä kaikki gravitaatio.
Jos teoriani pitää paikkansa, voisi tämä päteä kaikilla partikkeleilla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otetaan vaikka lintujen navigointi, on kvanttimekaniikassa ehdotettu, että se johtuu alkuaineesta linnun nokassa (tai silmässä), jonka mukaan lintu osaa navigoida. Jos tuota ajatellaan minun teorian pohjalta, niin kyseistä alkuainetta vetää puoleensa sen alkuaineen gravitaatioaallot, joten lintu pystyy määrittämään sijaintinsa tuon gravitaation pohjalta. Tästä johtuu myös, miksi linnut lentävät röykkiöissä, niin että vaikuttaa kun ne tietäisivät mihin toiset menevät. Todellisuudessa kaikki seuraavat samaa viestiä, eli alkuaineen painovoimaa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olisiko suprajohde selitettävissä myös tällä teorialla? Eli kun metalliatomit (joita maankuoren sisällä on) luovat gravitaatioaaltoja, ne vaikuttavat maanpinnalla oleviin metalleihin, kukin kokoluokkansa mukaan. Kun metallia jäähdytetään, irtoaa se maan luomasta gravitaatioaallosta, ja ns. leijuu, eli sitä pitää ilmassa sen omat gravitaatioaallot. Hyvin pikaisesti asiaa pohdin, voi olla toisin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gravitaatioaallot voisivat myös selittää pimeän aineen, joka on oikeasti gravitaatioaaltoja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gravitaatioaaltoteoria selittäisi myös tämän, sillä esim. planeettojen alkuaineiden gravitaatioaallot vetävät luontainten materiaalia puoleensa, mutta voima on vähäinen etäisyyden vuoksi (samalla tavalla kun em. esimerkki, jossa auringon synnyttämät gravitaatioaallot vaikuttavat vain vähän valon kulkuun).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria selittää myös planeettojen perihelikiertymän, sillä planeettojen atomeja vetävät puoleensa kaikki planeetat, joissa kyseistä alkuainetta on tarpeeksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selittäisi myös miksi tarkatkin vaa-at heittävät painossa, koska tiettyä materiaalia vedetään jatkuvasti eri suuntiin, riippuen mistä alkuaineista se koostuu, joten sen "paino" muuttuu sen mukaan. Siksi kappale painaa eri verran kuussa kuin maassa. Vika ei ole vaa-assa, vaan kappaleen paino muuttuu kokoajan sen mukaan, miten kappaleen eri alkuaineita vedetään puoleensa, maan ja muiden taivaankappaleiden vaikutuksesta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja miksi materia liikkuisi aaltomaisesti, jos materialla ei olisi aallonpituutta?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jos metallejakin lämmitetään tarpeeksi, ne alkavat käyttäytyä kuin vesi, aaltomaisesti, koska kaikki fyysinen käyttäytyy samoin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teslakäämin selittää se, että siinä elektroneja pyöritetään toistensa ympäri, ne vetävät gravitaatioaalloilla muita elektroneja puoleensa. Tämä selittää myös salaman.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria selittää myös, miksi materia resonoi myös. Selittää esim. siltojen ja rakennusten murtumisen.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Resonanssi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tämä video esittää hyvin, kuinka gravitaatioaallot toimivat.
https://www.youtube.com/watch?v=CGiiSlMFFlI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sentrifuugilla materiaa pyörittämällä voisi testata mahdollisesti teoriaani,
olettaen, että siinä on tarpeeksi kierrosnopeutta teoriani gravitaatio-aaltojen luontiin.

Koe olisi harvinaisen yksinkertainen. Eli alkaako sentrifugi vetää puoleensa materiaa, mitä pyöritetään siellä sisällä. Pitää muistaa turvallisuus!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti